Informacje o szkole

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEŻOWEM

IM. KS.  STANISŁAWA STASZICA

 zsjezowe1

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU !

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
. język polski, 
. język angielski, 
. język niemiecki, 
. matematyka, 
. biologia, 
. geografia, 
. wiedza o społeczeństwie. 


TECHNIKUM

Technik BUDOWNICTWA 
dodatkowe kursy obsługi maszyn budowlanych,
praktyki i staże w miejscowych firmach budowlanych

Technik DROGOWNICTWA 

Technik USŁUG FRYZJERSKICH

ORAZ


BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH W ZAWODACH BUDOWLANYCH i FRYZJERSKICH 


zsjezowe2TYLKO U NAS:

- Stołówka szkolna

- Szkolny radiowęzeł

- Bezpłatne podręczniki

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

- Bezpłatne szkolenia i kursy dla uczniów technikum

- Płatne wakacyjne staże i praktyki zawodowe

- Udział w projektach unijnych i wyjazdach zagranicznych

- Stypendia naukowe

- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

- Przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo

- Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniowskich

- Pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych i zawodowych

zsjezowe3Liceum Ogólnokształcące, Technikum Budowlane oraz Technikum Usług Fryzjerskich to szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół w Jeżowem, który przez ostatnie kilkanaście lat funkcjonowania wypracował sobie dobry poziom pracy i niepowtarzalny klimat szkolny.

         O jakości pracy dydaktycznej świadczą bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego oraz  liczne  sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych. Na szczególną uwagę zasługują  także ogólnopolskie osiągnięcia gazetki szkolnej „Post Scriptum”, a przede wszystkim  indywidualne sukcesy dziennikarskie i literackie w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Wałbrzychu czy Wągrowcu.

         Nauczyciele poświęcają wiele czasu na prowadzenie nieodpłatnych dodatkowych zajęć przygotowujących do matury, egzaminów zawodowych oraz różnych form zajęć pozalekcyjnych, w tym warsztatów dziennikarskich, językowych,  literackich, recytatorskich, sportowych,  informatycznych czy zawodowych.

Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną: szkolne warsztaty budowlane i fryzjerskie, dwie nowoczesne pracownie komputerowe, siłownię, piękną aulę, boisko do piłki nożnej z naturalną, automatycznie nawadnianą, murawą.  Szkoła oferuje również ciągle uzupełniany zestaw środków i pomocy dydaktycznych. Od kilku lat uczniowie korzystają z nowoczesnej, pięknej i dużej sali gimnastycznej. Szkoła jest dobrze zaopatrzona także w różnorodny sprzęt audiowizualny, (m. in. tablice interaktywne, laptopy). W Zespole Szkół funkcjonuje stołówka, która wydaje ok. 100 obiadów dziennie.

         Bardzo sympatyczna atmosfera panująca w szkole jest zasługą tak uczniów, jak i – w większości młodej – kadry nauczycielskiej. Różne wyjazdy na wycieczki, do kina, teatru, muzeum, redakcji gazet czy imprezy szkolne organizowane w miłej atmosferze, przy zgodnej współpracy uczniów i nauczycieli, sprzyjają także pracy wychowawczej. Młodzież może czuć się bezpiecznie w małej szkole, w której wszyscy się znają, spotykają w klasach lekcyjnych i na szkolnych korytarzach. Istotnym czynnikiem, sprzyjającym pracy szkoły i jej wizerunkowi w środowisku, jest życzliwość i wsparcie udzielane szkole przez miejscowe władze samorządowe.

zsjezowe4Najważniejsze sukcesy uczniów w ostatnich latach:

Nagrody dla „Post Scriptum” - najlepszej gazetki szkolnej w Polsce:

 

Nagrody indywidualne: